Betingelser

LEIEAVTALE FOR LEIE AV PRØVELOKALER VED OSLO TEATERSENTER

PARTER
Det inngås herved kontrakt mellom leietaker/medlemsgruppe, senere omtalt som leietaker (om ikke annet er beskrevet) og Oslo teatersenter, senere omtalt som OTS, vedrørende leie av øvingslokaler i Hovinveien. 1.

BETALING
Faktura blir sendt i forkant av første øvelsesdag til oppgitt e-postadresse (ved bestilling).
Dersom beløpet ikke er betalt i sin helhet innen betalingsfristen, vil utestående bli oversendt til inkasso.

INTERNETT
Leietaker kan fritt benytte det trådløse nettet ved OTS, men forplikter seg til å ikke laste ned ulovlig materiale eller benytte nettverket til straffbare formål. Alt misbruk vil anmeldes. Vær obs på at internett kan være ustabilt til tider. 

ADGANG TIL OSLO TEATERSENTER / NØKLER TIL LAGERPLASS
Det er ikke nødvendig å hente ut nøkkel for å få adgang til prøvelokalet. Instrukser for adgang blir gitt i bestillingsbekreftelsen du får på e-post, eller ved å ringe Oslo teatersenter på telefon 22 67 11 40.

Dersom leietager ønsker å leie lagerplass under prøveperioden på OTS må leietager informere om dette i kommentarfeltet når det bookes rom. Kode til lager blir tilsendt.

ORDENSREGLER
1. 
Leietaker plikter å sette seg inn i og følge de ordensregler som gjelder for Oslo teatersenter

2. 
Leietaker er ansvarlig for at lokalet er ryddet etter arbeidsdagen, og ved endt leieperiode må alle private gjenstander fjernes fra senterets lokaler.

3. 
Gjenstander, scenografi, kostymer og andre arbeidselementer skal ryddes ut av lokalet ved endt leietid den aktuelle dag. Det skal ikke oppbevares scenografi og lignende i øvingslokalene etter at leietidspunktet er ferdig. Har leietaker leid lokalet for flere dager til gitte tider, må allikevel utstyr ryddes ut av lokalet og medbringes dagen etter.

4. 
Etter endt leieperiode/dag skal alle lys i lokalet slukkes. Er dere de siste som forlater senteret skal døra til 3. etg. lukkes.

5. 
Leietaker må ta hensyn til at unormalt lydnivå under arbeidet ikke er forstyrrende for andre i huset, og røykmaskin/scenerøyk er ikke tillatt. 

6. 
Hvis mot formodning utstyr lagres i et av Oslo teatersenters mindre rom, ganger eller lignende er ikke Oslo teatersenter erstatningsansvarlig for leietakers utstyr ved innbrudd, hærverk, eller som på andre måter går tapt under leieperioden. Leietaker er selv ansvarlig for å forsikre seg selv og sitt eget utstyr.

ANNULERING
Alle avbestillinger må sendes skriftlig pr e-post til booking@osloteatersenter.no innen gitte frister under. E-post skal være merket med relevant ordrenummer. 

NB: Ved avbestilling faktureres det alltid et gebyr på kr 150,-.

  • Korte leieperioder
    En leieperiode defineres som kort leieperiode når start- og sluttdato er innenfor en periode på to (2) uker.

Begge parter har anledning til å si opp leiekontrakten to (2) uker før leieperioden begynner uten erstatningsansvar. Ved annullering av denne kontrakten senere enn to (2) uker før den første prøvedagen av den avtalte leieperioden, betaler leietaker hele leiebeløpet. 

  • Lange leieperioder
    En leieperiode defineres som lang leieperiode når start- og sluttdato overstiger en periode på fire (4) uker.

Begge parter har anledning til å si opp leiekontrakten fire (4) uker før leieperioden begynner, uten erstatningsansvar. Ved annullering av denne kontrakten senere enn fire (4) uker før den første prøvedagen av den avtalte leieperioden, betaler leietaker hele leiebeløpet. 

Medlemmer i Scenekunst+
Medlemmer med støtte fra Scenekunst+ kan avbestille på lik linje som vanlige leietakere. Overstiges fristen blir ikke de støttede timene tilbakeført.

Annulering av bestilling ved myndighetspålagt stenging
Ved nye vedtak fra myndighetene (Oslo kommune og/eller regjeringen) som hindrer innendørsaktivitet, er leietaker ansvarlig for å avbestille de enkeltstående datoer som er berørt av de nye koronatiltakene. Avbestilling må gjøres senest 48 timer etter at nye koronatiltak er iverksatt.

Vi forventer at våre leietakere til enhver tid forholder seg til de lover og regler fra myndighetene som er gjeldende.

HMS
Ved brann: Ring 113. Oslo teatersenter er ikke koblet direkte til brannvesenet. Leietakere må derfor selv ringe og varsle.

Leietaker plikter å sette seg inn i gjeldene rømningsveier og nødutganger for etasjen og huset. Alle rømningsveier og nødutganger er skiltet i fellesarealet og i alle øvingslokaler. 

Maks antall personer i hvert øvelsesrom er 30*).
*)I Scenesal er maks antall personer 40.

Leietaker plikter å informere utleier, dersom det vil foregå publikumsvisninger eller fremvisning av prosjekter og/eller produksjoner til et eksternt publikum. Oslo teatersenter har egne restriksjoner på publikumsantall og krav om brannansvarlig ved slike arrangementer. Det er viktig at leietaker får informasjon, brannvernsrunde og sikkerhetsopplysninger før slike arrangementer.

AKSEPT
Ved å ha huket av elektronisk, «Jeg bekrefter at jeg har lest leiekontrakten, og godkjenner den.» ved reservasjon, eller signert på denne kontrakten for hånd, har leietaker akseptert hele innholdet i denne kontrakten. 

I tilfeller hvor OTS har gjennomført bestillingen på oppdrag for leietaker, anses leiekontrakten som automatisk godkjent.

Oslo teatersenter
Revidert: 8. april, 2024